Inwestycje dywersyfikujące działalność firmy, których celem jest utrzymanie zatrudnienia i wzrost konkurencyjności firmy

ERBIS SP. J. Piotr Słociński, Ewa Bąk realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 “Inwestycje dywersyfikujące działalność firmy”.
Celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia i wzrost konkurencyjności firmy.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

W przedsiębiorstwie zostaną wprowadzone zmiany organizacyjno-procesowe, wzrośnie zatrudnienie o 1 osobę, zostanie wprowadzona 1 innowacja procesowa i 2 innowacje nietechnologiczne.

Wartość projektu: 962 562,08 zł
Wartość dofinansowania z UE: 665 124,00 zł